KOTANTUJTENÁS

EKOPENA, s. r. o.
Horevsie 396,
013 62 Veľké Rovné

IČO: 47311509
DIČ: 2023814672
IČ DPH: SK2023814672
Obchodná spoločnosť Ekopena, s. r. o., so sídlom Horevsie 396, 013 62 Veľké Rovné, IČO: 47311509, zapísaná v obchodnom registri Okresného súde Žilina, odd. Sro, vl.č.59511/L.
Telefón: +421 903 685 833
E-mail: ekopena@ekopena.sk

Po prijatí zákazky na zateplenie obytného domu alebo kancelárskej budovy najskôr posúdime, či budova už bola izolovaná, alebo nie. Dôležité pre našu firmu je komunikácia s klientom a zoznámenie ho s postupom prác a s materiálmi, ktoré používame. Odporúčame len overené a veľmi kvalitné materiály. Určite sa nevyplatí obstarať si nekvalitnú a lacnú izoláciu, na tú môžete doplácať celý život.


Dizajn a programovanie realizovala spoločnosť DREZZIO.