EKOPENA, s.r.o.

Horevsie 396,
013 62 Veľké Rovné

IČO: 47311509
DIČ: 2023814672
IČ DPH: SK2023814672

Telefón: +421 903 685 833
E-mail: ekopena@ekopena.sk

Obchodná spoločnosť Ekopena, s. r. o., so sídlom Horevsie 396, 013 62 Veľké Rovné, IČO: 47311509, zapísaná v obchodnom registri Okresného súde Žilina, odd. Sro, vl.č.59511/L.