Izolácia základov proti vlhkosti

Izolácia základov proti vlhkosti

Na čo slúži izolácia základov proti vlhkosti?

Izolácia základov proti vlhkosti je jedným zo základných nárokov, vedúcich k pohodovému bývaniu bez problémov a k dlhodobému využívaniu stavby bez nechcenej vlhkosti. Izoláciu základov proti vlhkosti je potrebné vykonať nanajvýš profesionálne, dôkladne a za použitia vysokokvalitných materiálov – čiže s použitím vhodného typu izolácie. Neraz sú na izoláciu základov použité nevhodné, nekvalitné či nedostačujúce izolačné materiály, čomu je lepšie sa vyhnúť. Pri ich použití môže dôjsť k zvýšenej vlhkosti v interiéroch, zvlhnutiu múrov či k vzniku vážnejších škôd na majetku. Čomu je rozhodne lepšie sa vyhnúť.

Výber kvalitnej izolácie základov proti vlhkosti je kľúčový. Je zárukou dlhodobého využívania budovy bez akýchkoľvek problémov spojených s vlhkosťou či zatekaním. Na každú stavbu pôsobia tri kategórie hydrofyzikálneho namáhania. Všetky tri sa určujú priamo na mieste stavby prostredníctvom špeciálneho hydrogeologického prieskumu. Hydrofyzikálne namáhanie môže spôsobovať zemná vlhkosť, gravitačná alebo stekajúca voda a tlaková voda. Podľa konkrétneho typu stavby, geotermálnych podmienok danej lokality a s ohľadom na jej budúce hydrofyzikálne namáhanie dokážeme presne určiť najvhodnejší spôsob aplikácie izolácie základov proti vlhkosti.

Izolácia základov proti vlhkosti – prečo je vhodné použiť penovú izoláciu?

Využitie penovej izolácie je čoraz širšie. Jej jedinečné kvalitatívne vlastnosti a moderný spôsob aplikácie, ktorý je ľahko realizovateľný v rozličných miestach, aj v tých ťažko prístupných, robia z penovej izolácie nie len obľúbený, ale ja mimoriadne efektívny spôsob izolovania. Kým kedysi bola využívaná prevažne na izolovanie múrov interiérov a exteriérov, dnes je používaná v rozličných priestoroch. Skvelé výsledky preukazuje pri izolácii fasád, striech, podkroví, ale aj podláh, rohových priestorov a v neposlednom rade aj pri izolovaní základov proti vlhkosti.

Pri izolácii základov proti vlhkosti ostáva princíp aplikácie v zásade rovnaký. Konkrétny postup a presné parametre aplikácie sa líšia v závislosti od typu objektu, jeho umiestnenia a vplyvu hydrofyzikálnych vlastností. Preto je potrebné vykonať odbornú obhliadku objektu ešte pred začatím prác. Posúdiť, zmapovať a zhodnotiť všetky faktory, ktoré budú na základy a celkovú stavbu pôsobiť. U nás si s vami radi dohodneme nezáväzný termín obhliadky a poskytneme vám bezplatné poradenstvo o najvhodnejšom spôsobe aplikácie polyuretánovej izolácie pre potreby izolovania základov voči vlhkosti. Profesionálne zabezpečíme všetko pre to, aby ste mohli bývať pohodlne, v bezpečí a v suchu.

Tepelná pohoda u vás doma je pre nás na prvom mieste!

Bývajte bezpečne a v suchu s kvalitnou izoláciou základov proti vlhkosti

Izolácia základov proti vlhkosti, alebo aj hydroizolácia proti zemnej vlhkosti, má za úlohu zabrániť prenikaniu vody a vodnej pary do múrov domov. Ak dom či iný stavebný objekt nie je pred vodou a vlhkosťou dostatočne chránený, vlhkosť postupne začne stúpať nahor – kapilárne sa vzlínať po obvodových stenách stavby. To spôsobuje zvýšenú vlhkosť, zatekanie, výskyt mokrých fľakov na múroch, ale aj narušenie múrov a základov stavby či narušenie statiky a v neposlednom rade aj možný výskyt plesní múrov. Najlepším riešením je preto sa takýmto devastačným stavom vyhnúť, a to správnou a kvalitne realizovanou izoláciou.

Realizujeme výhradne vysokokvalitnú striekanú penovú izoláciu, ktorá je mimoriadne vhodná pre izolovanie základov proti vlhkosti. Dokonale priľne na všetky povrchy a vytvorí jednotný celistvý povrch, ktorý zámedzí prepúšťaniu vlhkosti či vody. Sprievodným javom takejto izolácie je aj lepší tepelný komfort bez vzniku tepelných mostov. V striekanej izolácii sa netvoria medzery, diery či vzduchové bubliny. Predstavuje tak dokonalý a bezpečný spôsob izolácie základov proti vlhkosti. Dôraz kladie predovšetkým na ekologickosť, ochranu prírody, ochranu zdravia a bezpečnosť po každej stránke. Presvedčte sa, že na kvalite záleží. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.